O nás

Jsme největší český nestátní poskytovatel terénní a lůžkové zdravotní i sociální péče. Spravujeme 10 domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a 4 zdravotnická zařízení. Naší součástí je Sestřička.cz, síť více než 20 poboček, jež nabízí služby terénních zdravotních sester a pečovatelek. Prostřednictvím SestřičkaSOS poskytujeme nepřetržitou tísňovou péči a odborné sociální poradenství. V ČR působíme od roku 2011, nyní už v 11 krajích.

Dohromady nás svedlo podobné vnímání světa, profesní zaměření a vnitřní touha pomáhat druhým. Prozkoumali jsme vize každého z nás a došli k jasnému cíli - svou pozornost chceme zaměřit na potřeby seniorů. Mnohý z nás se dožije věku, kdy začne být nad naše síly postarat se sám o sebe. Pak přijde vhod pomocná ruka. A přesně takovýma rukama chceme být my. Tak vznikla myšlenka Senior center. Domovů pro lidi, kteří kvůli věku už nemohou být sami.

Kombinovat profesionální zdravotní a sociální služby s lidským přístupem je snadné pro toho, kdo dělá svojí práci rád. A my ji rádi děláme. Všichni jsme součástí rodiny – své vlastní, máme důvěru rodin našich klientů, spoluvytváříme velkou rodinu zařízení Sestřička.cz a AHC.