Mobilní hospic

Lékaři i sestry specializující se na paliativní medicínu zajistí, aby klient co nejdéle zůstal v prostředí domova, kde je mu dobře.
Mnoho rodin má obavy z neosobní nemocniční péče. S námi přesouváme profesionalitu nemocniční péče do domácího prostředí.

  • Úplná podpora:  Zdravotní péče je samozřejmá, k tomu přidáme i psychologickou pomoc, poradenství (kde sehnat finanční podoporu aj.) a duchovní podporu. 
  • Péče beze strachu: Neosobní prostředí nemocnic nebo běžných hospiců může být velmi stresující. To se s naším mobilním hospicem nestane.
  • Důstojnost: Naši zdravotníci dbají na péči s respektem a uznáním, aby se klienti i jejich rodiny cítili co nejlépe.

Jak vypadá péče v našich centrech?Výhody mobilního hospicu

  • Úplná podpora:  Zdravotní péče je samozřejmá, k tomu přidáme i psychologickou pomoc, poradenství (kde sehnat finanční podoporu aj.) a duchovní podporu. 
  • Péče beze strachu: Neosobní prostředí nemocnic nebo běžných hospiců může být velmi stresující. To se s naším mobilním hospicem nestane.
  • Důstojnost: Naši zdravotníci dbají na péči s respektem a uznáním, aby se klienti i jejich rodiny cítili co nejlépe.

 

Jsme tam, kde nás potřebujete
Vyberte si lokalitu

Mapa České republiky
Pro dodržení funkcionality mapy, otočte telefon na šířku.

Co si o nás myslíte?

Spokojenost našich klientů není jen ukazatelem úspěchu, ale i palivem pro budoucí růst. Každý spokojený zákazník je krokem k trvalé důvěře a motivací pro zlepšování kvality našich služeb. Proto si nesmírně vážíme každého názoru na naše služby.

Naše jednotlivé společnosti si poskytují podporu tak, abychom společně nabízeli komplexní péči na špičkové úrovni. Tím jsme atraktivní pro naše klienty, zaměstnance i externí partnery.

Jsme součástí rodiny

Máme odpovědi na vše, co chcete vědět

Centrum péče je určeno pro všechny, kteří mají potíže se základními každodenními úkony, mají zdravotní problémy nebo hledají společnost a komunitu.

Naše centra mají kvalifikovaný zdravotnický personál a individualizované plány péče, které zajišťují, že vaše zdravotní potřeby budou řádně zajištěny.

Centra péče nabízejí základní zdravotní péči, lékařskou pomoc, podávání léků a specializovanou péči podle potřeb klientů.

Ano, úroveň péče je přizpůsobena měnícím se potřebám klientů.

Strava se skládá z minimálně 3 hlavních jídel denně a pitného režimu. Strava je vyvážená a nutričně bohatá, s možností přizpůsobení dle dietních potřeb.

Aktivity zahrnují cvičení, umělecké kurzy, vzdělávací programy, společenské akce, společenské hry a výlety.

Proces zahrnuje vyplnění přihlášky, zdravotní posouzení a schůzku s zařízením, aby se zjistily potřeby a přání jedince.

Ano, rodinní příslušníci jsou vítáni.

Pravidelně informujeme rodiny o zdravotním a psychickém stavu klienta, a to osobně, telefonicky nebo elektronicky.

Ano, existují specializovaná zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, jedná se o centra péče se zvláštním režimem.

Stav klientů pravidelně kontrolujeme a vyhodnocujeme, pokud by došlo k jeho zhoršení, postupujeme dle nastavených metodik spou s nemocnicemi a zdravotními zařízeními. Informujeme rodinu.

Pravidelně informujeme rodiny o zdravotním a psychickém stavu klienta, a to osobně, telefonicky nebo elektronicky.

Zvířata nejsou povolena v našich centrech.

Domov pro seniory poskytuje úplnou péči a dohled, zatímco zařízení s asistovaným bydlením nabízí určitou míru nezávislosti s dostupnou podporou podle potřeby.

Typy ubytování se liší, obvykle jsou k dispozici jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje, někdy i malé apartmány.

Centra péče provádějí pravidelné průzkumy spokojenosti, vyhodnocují kvalitu služeb a jsou otevřené zpětné vazbě a návrhům na zlepšení.
Poradíme Vám

Nejste si jisti, zda je centrum péče pro vás správnou variantou?


ahc-logo

Přední český nestátní poskytovatel zdravotní a sociální péče pro seniory. Centrálu má na Praze 4, Budějovická 3. Pobytová zařízení i pobočky domácí péče má po celé ČR.

AHC a.s. je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 28616.
Adresa: Týnská 632/10, Praha 1.
IČO: 07443994, DIČ: CZ699007330

 

phone_in_talk +420 222 319 511     mail  info@ahc.cz