Obecné dotazy

Domácí zdravotní péče se poskytuje přímo v domově pacienta, zatímco péče pobytová se poskytuje v zařízení, např. v domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo přechodně i ve zdravotnickém zařízení.

Nabízíme různé formy pobytové péče, např. domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby. Poskytujeme jak sociální služby (senior centra), tak zdravotní služby (rehabilitační centrum, centrum následné péče, nemocnice).

Měsíční náklady se mohou lišit v závislosti na typu pokoje, potřebě speciální péče a dalších službách. Rádi vám poskytneme konkrétní ceník na základě vašich požadavků.

Pečlivě vybíráme naše pracovníky na základě jejich odborné kvalifikace, zkušeností a osobního přístupu k péči o seniory. Pravidelně je také proškolujeme a zdokonalujeme jejich dovednosti, aby byli neustále informováni o nejnovějších postupech a technikách v oblasti péče o seniory.

Ano, vítáme a podporujeme zapojení rodiny do procesu plánování a poskytování péče.

Komunikujeme s rodinami prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo osobních schůzek, vždy s přihlédnutím k potřebám klienta či pacienta a preferencím rodiny.

Péče v pobytových zařízeních

Klient platí každý měsíc za stravu a ubytování dle aktuálního přehledu úhrad zveřejněného na stránkách jednotlivých poskytovatelů. Za péči klient platí v plné výši příspěvku na péči.

V případě zájmu o poskytnutí sociální služby si můžete telefonicky nebo e-mailem domluvit schůzku se sociální pracovnicí. Při této schůzce si popovídáme o nabízené službě a předáme potřebné formuláře. Nebudou-li u klienta nalezeny důvody k odmítnutí poskytování služby, zařadíme Vaši žádost do evidence žadatelů. V případě volné kapacity si dohodneme termín zahájení poskytování služby a podepíšeme spolu smlouvu.

Ano. Chceme, aby se naši klienti cítili jako doma, takže jsou vítány osobní věci, které se vejdu do prostoru pokoje.

Do zařízení pravidelně dochází praktický lékař a dle domluvy i další specialisté.

Nabízíme širokou škálu aktivit, například tělesná cvičení, výtvarné kurzy, vaření, hudební sezení, organizované výlety, lokálně zvířecí terapie. Naším cílem je podporovat fyzickou, mentální a sociální aktivitu našich klientů.

V našich zařízeních máme flexibilní režim návštěv. Doporučujeme však koordinovat návštěvy s personálem, aby byla zajištěna plynulost denního režimu pro všechny rezidenty.

Domácí péče

Nabízíme široké spektrum služeb od odborné zdravotní péče, rehabilitace, péče o chronické stavy, o nevyléčitelně nemocné i podporu duševního zdraví.

Ano, ve vybraných pobočkách Sestřička.cz paliativní péči také poskytujeme.

Paliativní péče se zaměřuje na zmírnění symptomů nevyléčitelné nemoci a na zlepšení kvality života umírajících. Jejím cílem je pokojný a důstojný odchod bez bolestí.

Domácí zdravotní péči, kterou klientovi předepíše lékař, klient neplatí, je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

V současné době lze po domluvě s lékařem nebo poskytovatelem paliativní péče zajistit v domácím prostředí i specializovanou péči. Je důležité zeptat se na možnosti lékaře nebo zdravotnického pracovníka domácí zdravotní péče nebo paliativní péče.

Ano, domácí zdravotní péče může být kombinována s jinými službami, jako jsou služby terénní sociální péče.

Naše služby zahrnují pomoc s osobní hygienou, nákupy, lehké úklidové práce atp. Ceny jsou uvedené na webových stránkách u jednotlivých poskytovatelů, kteří v AHC a Sestřička.cz tuto službu poskytují.

Jak Vám můžeme pomoci?

Klikněte a zeptejte se nás na cokoli!

ahc-logo

Přední český nestátní poskytovatel zdravotní a sociální péče pro seniory. Centrálu má na Praze 4, Budějovická 3. Pobytová zařízení i pobočky domácí péče má po celé ČR.

AHC a.s. je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 28616.
Adresa: Týnská 632/10, Praha 1.
IČO: 07443994, DIČ: CZ699007330

 

phone_in_talk +420 222 319 511     mail  info@ahc.cz