Centra následné péče

Most mezi nemocnicí a domovem. Po akutní léčbě je zásadní, aby pacient dostal odpovídající péči, která přispěje k co nejrychlejšímu zotavení a návratu do běžného života, domů či do našeho jiného pobytového zařízení.

  • Osobní přístup: Dbáme na individuální situaci a potřeby každého pacienta.
  • Podpora zotavení: Léčebna má jedinečnou atmosféru pohody, která podporuje postupné zotavení, posilování fyzické a duševní kondice tak, jak to nemocnice nemůže zvládnout.
  • Pohodlí: Naše zařízení jsou vybavena tak, aby se každý pacient cítil jako doma. Od svého pokoje až po sdílené prostory

Jak vypadá péče v našich centrech?

Co si představit pod následnou péčí?

Následná péče je zásadním prvkem v procesu léčby a rehabilitace pro pacienty, kteří prošli akutním zdravotním problémem nebo chirurgickým zákrokem. Pro pacienta, následná péče znamená přechod z intenzivního léčebného prostředí do místa, kde mohou pokračovat v zotavování s potřebnou zdravotní podporou, ale v méně náročném a domácím prostředí. Toto období je klíčové pro efektivní rehabilitaci a postupné získávání síly a nezávislosti. Pro pečující rodinu představuje následná péče zdroj podpory a ujištění. Rodinní příslušníci jsou ujištěni, že jejich blízký dostává nezbytnou odbornou péči a podporu, zatímco jsou jim poskytovány rady a vedení, jak se postarat o svého blízkého po propuštění domů. Následná péče tak nabízí komplexní přístup k léčbě a rehabilitaci, který zahrnuje nejen fyzické, ale také emocionální a sociální aspekty zotavování.

Jaká je délka pobytu pacienta v následné péči?

Délka pobytu se výrazně liší v závislosti na individuálních potřebách a stavu každého pacienta. Obvykle se jedná o dobu trvání několika týdnů až měsíců, což umožňuje pacientům dostatečný čas na rehabilitaci a zotavení po akutním zdravotním problému nebo operaci. V některých případech, zejména u pacientů s komplexnějšími zdravotními potřebami nebo těmi, kteří potřebují rozsáhlou rehabilitaci, může být pobyt delší. Důraz je kladen na poskytování individualizované péče a podpory, aby se zajistilo, že pacienti mohou opustit zařízení jakmile je to možné a bezpečné, a vrátit se do svého domácího prostředí nebo dalšího odpovídajícího typu péče. Vždy je důležité, aby délka pobytu byla pečlivě koordinována mezi zdravotnickým personálem, pacientem a jeho rodinou, aby se zajistilo nejlepší možné zotavení.

péče

Jak se v rámci naší následné péče staráme o klienty?

Naším hlavním cílem je poskytovat komplexní péči a rehabilitaci, která našim klientům zvyšuje možnost na bezpečný návrat do domácího prostředí. Naše multidisciplinární týmy, složené z lékařů, ošetřovatelů, fyzioterapeutů a pracovních terapeutů, pracují společně na vytvoření individualizovaného plánu péče pro každého klienta. Tento plán zahrnuje širokou škálu terapií zaměřených na zlepšení mobility, síly a nezávislosti v každodenních činnostech. Kromě toho poskytujeme podrobné vzdělávání a podporu rodinným příslušníkům, aby byli dobře připraveni na péči o svého blízkého po návratu domů. Důraz je také kladen na plánování propuštění, které zahrnuje koordinaci s našimi zdravotními a sociálními službami, aby byla zajištěna kontinuita péče a podpory po propuštění z našeho zařízení. Věříme, že náš komplexní a individualizovaný přístup je klíčem k úspěšnému přechodu klientů z následné péče zpět do jejich domovů.

Výhody následné péče:

  • Specializovaná zdravotní péče pro klienty s dlouhodobými nebo komplexními zdravotními potřebami. Tato péče je poskytována kvalifikovanými zdravotníky a je přizpůsobena individuálním potřebám každého klienta.
  • Komplexní rehabilitační služby nabízí širokou škálu služeb včetně fyzioterapie, pracovní terapie a logopedie, které jsou klíčové pro zlepšení nebo udržení fyzických a kognitivních funkcí klientů.
  • Podpora nezávislosti a kvality života prostřednictvím individualizovaných plánů péče a terapií, které pomáhají klientům dosáhnout maximální možné samostatnosti.
  • Plánování a koordinace propuštění včetně koordinace s poskytovateli následné péče, aby byl zajištěn hladký přechod klientů zpět do domácího prostředí.

 


Jak se stát naším klientem?


01
Osobní nebo telefonická schůzka, event. prohlídka centra, sdělíme více informací o pobytu, délce hospitalizace atp.
02
Vyplnění žádosti provádí žadatel, tj. lůžkové zařízení (nemocnice, popř. sociální zařízení) nebo praktický lékař (jde-li pacient z domova).
03
Při uvolnění místa kontaktujeme žadatele. Čekací doba je max. 14 dní, u žádostí z nemocnice kontaktujeme sociální pracovnice, u žádostí z domova kontaktujeme rodinu, následně domluvíme termínu nástupu.
04
Nástup k hospitalizaci, lékař nastaví léčebný proces, nabídneme pomoc při řešení následné sociální situace.

Jsme tam, kde nás potřebujete
Vyberte si lokalitu

Mapa České republiky
Pro dodržení funkcionality mapy, otočte telefon na šířku.

Co si o nás myslíte?

Spokojenost našich klientů není jen ukazatelem úspěchu, ale i palivem pro budoucí růst. Každý spokojený zákazník je krokem k trvalé důvěře a motivací pro zlepšování kvality našich služeb. Proto si nesmírně vážíme každého názoru na naše služby.

Tvoříme komunitu, budujeme vztahy

Naše jednotlivé společnosti si poskytují podporu tak, abychom společně nabízeli komplexní péči na špičkové úrovni. Tím jsme atraktivní pro naše klienty, zaměstnance i externí partnery.

Jsme součástí rodiny

Máme odpovědi na vše, co chcete vědět

Následná péče zahrnuje poskytování komplexních lékařských, ošetřovatelských a rehabilitačních služeb zaměřených na zlepšení kvality života a řízení jejich zdravotního stavu.

Následná péče obvykle zahrnuje lékařské ošetření, sledování zdravotního stavu, farmakoterapii, rehabilitaci, péči o stravu, psychosociální podporu a péči o komfort pacienta.

Chronickými onemocněními, jako jsou například pokročilá demence, srdeční selhání, rakovina, nebo jiná vážná onemocnění, která vyžadují dlouhodobou péči a správu.

Hlavní rolí následné péče je zajistit komfort, péči a podporu pro dlouhodobě nemocné osoby, a to jak fyzicky, tak i emočně a psychicky.

Četnost návštěv lékařů se liší v závislosti na stavu pacienta a jeho potřebách. U některých pacientů může být nutná častější návštěva, zatímco u jiných postačuje sledování stavu v delších intervalech.

Možnosti domácí péče mohou zahrnovat domácí ošetřovatelské služby, pečovatelskou péči, podporu při denních činnostech, zajištění potřebných léků a potravin, jakož i komunikaci s lékaři a dalšími poskytovateli péče.

Rodina hraje klíčovou roli při poskytování péče, podpory a lásky dlouhodobě nemocným osobám. Často poskytuje emocionální oporu, zajišťuje praktickou pomoc a spolupracuje s profesionálními poskytovateli péče.

Finanční náklady se mohou lišit v závislosti na druhu péče, zdravotním stavu pacienta a zvolených službách. Náklady mohou zahrnovat léky, lékařské procedury, domácí péči a další služby.

Optimalizace péče zahrnuje individuální plánování péče, komunikaci mezi poskytovateli péče a rodinou, poskytování komplexní péče, sledování zdravotního stavu a pravidelnou aktualizací léčebného plánu.

Sledování účinnosti péče zahrnuje pravidelné hodnocení zdravotního stavu, monitorování příznaků a komplikací, zaznamenávání změn v kvalitě života a průběžné upravování péči podle potřeb pacienta.
Poradíme Vám

Nejste si jisti, zda je centrum péče pro vás správnou variantou?


ahc-logo

Přední český nestátní poskytovatel zdravotní a sociální péče pro seniory. Centrálu má na Praze 4, Budějovická 3. Pobytová zařízení i pobočky domácí péče má po celé ČR.

AHC a.s. je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 28616.
Adresa: Týnská 632/10, Praha 1.
IČO: 07443994, DIČ: CZ699007330

 

phone_in_talk +420 222 319 511     mail  info@ahc.cz